Liikuntasuosituksia


UKK-instituutti

Suomen Liikunta ja Urheilu

Valtakunnallinen Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma yli 40-vuotiaille

Liiku terveemmäksi - WHO:n lanseeraama kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää liikuntaa osana terveellisiä elintapoja

Liikuntasuositukset - Käypä hoito


Kuntien liikuntapalvelut: