Miesryhmäohjaajan pedagogiset menetelmät ryhmätyöskentelyssä - opas.

Kirjallisen materiaalin on tarkoitus tukea ohjaustyössä toimivia sukupuolisensitiivisempään työotteeseen ja miestyön näkymiseen ohjauksessa. Opas löytyy pdf -muodossa klikkaamalla otsaketta.

Miehen huoltokirja

Miehen huoltokirja -ohje