Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Potilaskertomuskopioiden tilaus

Potilaan suostumus röntgen-kuvien ja lausuntojen lähettämisestä/tilaamisesta

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Virheen oikaisuvaatimus

Vainajan tietojen luovuttaminen