Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin palautelomakkeet

Palaute asiakaskokemuksesta

Anna palautetta, sillä sairaanhoitopiiri hyödyntää asiakaskokemuskyselyn kautta saatuja palautteita palvelun laadun kehittämisessä. Sähköisellä lomakkeella annettuihin palautteisiin perehdytään organisaatiossa säännöllisin välein. Palaute voidaan antaa nimettömänä

 

Ilmoitus vaaratapahtumasta

Jos omassa tai läheisen henkilön hoidossa ilmenee jokin vaaratilanne tai haittatapahtuma, siitä voi tehdä ilmoituksen, joka käsitellään yksikössä erikseen
nimettyjen vastuuhenkilöiden toimesta. Tavoitteena on saman tyyppisten vaaratilanteiden toistumisen estäminen sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden jatkuva ylläpito ja kehittäminen. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä, mutta jättämällä yhteystietosi saa asian etenemisestä tietoa.
Potilasrekisterin tietosuojaseloste

 

Avoin palaute

Mikäli annettava palaute koskee jotain erillistä asiaa ja palaute toivotaan myös käsiteltävän erikseen tai kun sen perusteella toivotaan yhteydenottoa, tulee käyttää tätä palautekanavaa. Palautteen voit antaa myös nimettömänä.