Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä (päiv. 2/2019)

Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet

Ylitornio: Kari Askonen (pj),    Eeva Leukumaa

Tornio: Leena Karjalainen , Pertti Sakaranaho

Kemi: Liisa Niiranen

Tervola: Mika Simoska,  Helena Hartikainen

Lapin AMK: Outi Hyry-Honka, Eija Jumisko

Keminmaa: Eila Metsävainio

Simo: Vivi Marttila,  Tarja Leskinen

LPSHP: Seppo Lehto, Jyri J. Taskila

PTH-yksikkö: Kari S. Lankinen, Merja Haapakorva-Kallio, Teija Moisanen (poissa 3/2019)