Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon osaamistarvekartoitus

Perusterveydenhuollon yksiköiden (PTH-yksikkö) yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on tuottaa ennakointitietoa henkilöstötarpeesta ja henkilöstön osaamistarpeista. Tämän työn etenemiseksi Länsi-Pohjan ja Lapin PTH-yksiköt käynnistivät yhteistyön koulutusorganisaatioiden kanssa. Osaamistarvekartoituksilla selvitetään organisaatioiden tämän hetken ja tulevaisuuden osaamis-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla koulutusta voidaan suunnitella entistä paremmin työelämän todellisiin tarpeisiin. Kartoitettavat organisaatiot voivat vaikuttaa osaltaan työelämälähtöiseen koulutussuunnitteluun.