Terveydenhuollonpalvleujen järjestämissuunnitelman toimenpideohjelma 2016

Kuntien terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 - 2016

Järjestämissuunnitelman pääsisältö:

  • palvelutarvearvio sekä henkilöstötarpeen ennakointi
  • alueellinen yhteistyö väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
  • perusterveydenhuollon palvelujen, sairaanhoidon ja yhteistyön muotojen nykytila alueen kunnissa
  • kuntien ja sairaanhoitopiirin välisten yhteistyömahdollisuuksien esiin nostaminen
  • tehdyn selvitystiedon, palvelujen nykytilan ja moniammatillisen tarkastelun kautta esiin nousseiden kehittämistarpeiden ja konkreettisten toimenpiteiden määrittely
  • vastuista ja suunnitelman arvioinnista sopiminen

Järjestämissuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja laaditaan valtuustokausittain eli neljän vuoden välein. Yhteisen järjestämissuunnitelman kautta on tarkoitus löytää alueen kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen painopistealueet lähivuosille.

Länsi-Pohjan sote-yhteistoiminta-alue selvitys 2014