Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän toiminta perustuu lakiin kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (L. kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003). Aluehallintovirasto asettaa kutakin sairaanhoitopiirin aluetta varten neljäksi vuodeksi kerrallaan kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan, jonka tehtävänä on huolehtia perustehtävän lisäksi paikallisten yhteistyöryhmien toiminnan edistämisestä ja järjestää alueellaan koulutusta. Aluehallintovirasto lisäksi yhteensovittaa toimikuntien työtä.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikuntaan kuuluu keskeisten kuntoutuksen alalla toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, kuntoutusasiakkaita edustavien järjestöjen, muiden yhteisöjen ja laitosten, opetus- ja työhallinnon sekä Kansaneläkelaitoksen nimeämät edustajat. Yhteistyötoimikunta kutsuu tarvittaessa kokouksiinsa myös muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien sekä muiden yhteisöjen ja laitosten sekä työnantajien ja työntekijöiden edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla myös muita asiantuntijoita.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta suunnittelee, edistää ja seuraa tämän lain mukaista viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyötä sekä käsittelee asiakasyhteistyötä koskevia periaatteellisesti laajoja tärkeitä kysymyksiä omalla alueellaan.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan kokoonpano

Kokouspöytäkirjat:

3.12.2013
20.8.2013
21.3.2013
9.1.2013
11.10.2012


******************************************************************************************************

Kuntoutuksen keinoin työhön ja hyvään elämään –teemapäivän 25.10.2013 esitysmateriaalit

Jari Lindh:n esitys

Kohti yhteistä asiakkuuta

Nuorisotakuun toimeenpano

Ohjaamisen keskiössä

Tornion kaupungin etsivä nuorisotyö

*******************************************************************************************************

Kuntoutus PORTTI