Henkilöstön koulutus

Lainsäädäntö velvoittaa työnantajia huolehtimaan siitä, että terveydenhuollon henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta ja siinä tapahtuvista muutoksista riippuen riittävästi täydennyskoulutukseen. Säädösten mukaan täydennyskoulutuksen tulee olla suunnitelmallista ja perustua koulutustarpeen arviointiin. Terveydenhuollon toimintayksiköillä on myös velvoite seurata koulutuksen toteutumista.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin täydennyskoulutus suunnitellaan ja toteutetaan yksikkökohtaisella kyselyllä selvitetyn koulutustarpeen, sairaanhoitopiirin toimintastrategioiden sekä kehittämisen painopisteiden mukaiseksi.

Yhteistyötä koulutusjärjestelyissä tehdään viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin kesken ja täydennyskoulutuksen toteuttamisessa hyödynnetään myös lähialueen koulutusorganisaatioiden tarjontaa ja oman organisaation osaamista. Videoneuvotteluteitse välittettävä koulutus lisääntyy jatkuvasti ja myös verkko-opiskelu mahdollisuuksia hyödynnetään lisääntyvässä määrin. Sairaanhoitopiirin henkilöstön koulutusasioiden tiedottaminen, dokumentointi ja seuranta tapahtuu HRM koulutuksenhallintajärjestelmän avulla.

Koulutusyhteistyö ja koulutuksen kohderyhmät

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tuottaa koulutuksia itse ja  yhteistyössä muiden OYS -ERVA alueen sairaanhoitopiirien kanssa. 
Omana toimintana toteutettu alueellinen  koulutus ja ERVA - koulutus ovat kaikkien viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin - myös terveyskeskusten -  työntekijöiden käytettävissä. Sairaanhoitopiirin järjestämät koulutustilaisuudet on sisällytetty koulutuskalenteriin, jota päivitetään jatkuvasti. Koulutustilaisuuksiin ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterissa, kunkin koulutustilaisuuden ohjelmassa olevasta linkistä. Muuta kautta tulevia ilmoittautumisia ei enää huomioida.

Sisäiset koulutukset on ensisijaisesti tarkoitettu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevalle henkilöstölle. Kuitenkin sopimalla erikseen järjestävien yksiköiden kanssa,  muissakin organisaatioissa työskentelevien on mahdollista osallistua kuntayhtymän sisäisiin koulutuksiin.

Koulutuslinkkejä

Oys:n Erva-alueen muiden sairaanhoitopiirien koulutus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Lapin sairaanhoitopiiri
Kiuru -Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Kainuu.fi

Ulkoisten koulutusjärjestäjien linkkejä

A-klinikkasäätiö
Aktiivi-instituutti
Aluekehityssäätiö
Arviointineuvosto
Audiator
Diabetesliitto
FCG - Finnish Consulting Group
Filha ry - Finnish Lung Health Association
FimNet
Hengitysliitto
Infor
J-Impact
J-Impact -koulutuskalenteri
Jyty
Jyväskylän koulutuskeskus
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä LAPPIA
Keskuskauppakamari
Kunnat.net
Kuntoutusasiain neuvottelukunta
Labquality
Lapin kesäyliopisto
Lapin lääninhallitus
Lapin yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelut
Länsi-Lapin ammatti-instituutti
Monika-Naiset liitto ry
Oulun perheterapiayhdistys ry
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto, koulutus- ja tutkimuspalvelut
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Pelastusopisto
Peräpohjolan opisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohto
ProEdu Oy

Professio
QPR
Qualitor
Quality Knowhow Karjalainen Oy
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Sairaanhoitajaliitto
Sosterkoulutus.fi
Suomen hematologiset hoitajat
Suomen Fysioterapeutit
Suomen kätilöliitto
Suomen lääkäriliitto
Suomen Parkinson-liitto
Suomen ryhmäpsykoterapia ry
Suomen röntgenhoitajaliitto
Suomen sydänliitto
Suomen vastaanotto-osastoavustajat ry
Super
Tehy
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveydenhuollon sihteerit
Traumapsykoterapiapalvelu Sarastus
Työterveyslaitos
UKK-instituutti
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Yritysakatemia


SEURAA NETTISIVUJA