Eettinen toimikunta

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettu laki on muuttunut 1.10.2010 alkaen. Lain mukaan sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen eettinen toimikunta on toiminut 1.10.2010 lähtien ja se vastaa koko Pohjois-Suomen Erva -alueen tutkimusten eettisestä ennakkoarvioinnista.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin edustajaksi alueelliseen eettiseen toimikuntaan on nimitetty osastonylilääkäri LKT dosentti Pasi Hirvikoski. (YH 29.8.2011 § 28)

Alueellisen eettisen toimikunnan yhteystiedot, kokousajat ja ohjeistus löytyvät PPSHP:n kotisivuilta www.ppshp.fi/tukijoille/eettinen toimikunta