Työryhmät

SOTEPI –hankkeessa toimivat seuraavat työryhmät:


1. Rahoituksen sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmän suunnittelu sekä henkilöstön asema
2. Hallinnon tukipalvelut ja tilakysymykset
3. Sairaanhoito- ja vastaanottotoiminta
4. Mielenterveyspalvelut
5. Kuntoutus
6. Vanhusten palvelut
7. Perheiden terveydenhuolto
8. Laboratorio, röntgen, kuvantamispalvelut, patologia ja lääkehuolto,
9. Tietohallinto
10. Sosiaalitoimen palvelut


PERES -ryhmistä jatkavat työterveyshuolto ja hammashuolto. Sateenkaarihankkeen osa-alueita ovat seudullinen päihdetyö, erityissosiaalityö, vammaispalvelut sekä kehitysvammaisten palvelut.