Tavoitteet

SOTEPI –hankkeen kokonaistavoitteena on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut kattavan sosiaali- ja terveyspiirin perustaminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ehjien potilas- / asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen. Nämä toteutetaan yli kunta- ja organisaatiorajojen
2. Terveyttä edistävien ja sairauksia ehkäisevien toimintojen kehittäminen ja juurruttaminen
3. Kuntien omistajaohjauksen vahvistaminen
4. Kustannusten nousun hallitseminen ja kustannusten leikkaaminen
5. Varautuminen lisääntyvän vanhusväestön palvelutarpeisiin
6. Henkilökunnan saatavuuden ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen

Kunnat tekevät päätöksensä sosiaali- ja terveyspiiriin siirrettävistä palveluista elokuun loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveyspiiri perustetaan vuoden 2008 alussa ja varsinainen toiminta käynnistyy vuoden 2009 alusta.