Hankkeen organisointi

Hankkeen hallinnoijana toimii Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry. Ohjausryhmän muodostavat hankkeessa mukana olevien kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, kunnan- ja kaupunginjohtajat, sosiaali- ja terveystoimenjohtajat, perusturvajohtajat, johtavat lääkärit, sairaanhoitopiirin johtaja, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja, kehittämispäällikkö ja seutukoordinaattori, Sotepi –hankkeen työryhmien puheenjohtajat sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat. Johtoryhmään kuuluvat kuntien ja kaupunkien johtajat, sairaanhoitopiirin johtaja, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen johtaja sekä henkilöstöjärjestöjen edustaja.