Asiakas- / potilaslähtöiset toimintamallit ja prosessit

Hallinnollinen rakenne on tehty suurelta osin elämänkaarimallin mukaisesti, jolloin toiminnallinen ohjaus tapahtuu osaksi hallinnollisten rakenteiden sisällä (perhepalvelut ja vanhusten palvelut). Useimmiten kuitenkin potilaan / asiakkaan kokonaisvaltainen hoito voidaan toteuttaa vain tulosryhmien välisellä joustavalla yhteistyöllä. Tätä potilas- / asiakasryhmäkohtaista yhteistyötä koordinoimaan rakennetaan palvelulinjat, jotka muodostuvat eri tulosryhmissä olevista tulosalueista. Projektin keskeinen tehtävä on palvelulinjojen sekä käytännön hoito- ja asiakastyötä ohjaavien hoito- ja palveluketjujen laatiminen. Hankkeessa tuotteistetaan ja hinnoitellaan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Erikoissairaanhoidossa tuotteistaminen on hyvin pitkälle toteutettu DRG –luokituksella.

Tällä hetkellä vanhusten palvelujen toteuttamisessa on suuria kuntakohtaisia eroja. Kokonaistilanteen peruskartoitus tehdään osana sosiaali- ja terveyspiirihanketta käyttäen RAI -arviointijärjestelmää.

Sosiaali- ja terveyspiiriin perustetaan erillinen terveyden edistämisen yksikkö. Sen tehtävänä on yhdessä muiden toimintayksikköjen kanssa laatia sosiaali- ja terveyspiirille terveyden edistämisen strategia ja tässä työssä tullaan käyttämään hyväksi ”Terve Lappi” –hankkeen tuloksia.