Tietojärjestelmäpalvelut

Kunnissa on käytössä kansanterveystyön osalta aluetietojärjestelmä. Sosiaalitoimen tietojärjestelmät ovat epäyhtenäiset. Näiden yhteensovittamiseksi tarvitaan kehittämistyötä. Alueella on vireillä sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteisiä tietojärjestelmähankkeita, jotka liittyvät sähköiseen asiointiin ja kotihoidon mobiilipalveluihin. Tietojärjestelmät sovitetaan sosiaali- ja terveyspiirin tarpeisiin.