Suunnittelu-, seuranta- ja sopimusjärjestelmä

Määritellään kuntien yhteistoimintaelimen toiminta kuntien omistajaohjauksen toteuttajana. Yhteistoimintaelin määrittelee kuntien asukkaiden palvelutarpeen ja käytettävissä olevat taloudelliset voimavarat. Hankkeessa määritellään yhteistoimintaelimen organisointi, tehtävät, työvaiheet ja valmistelun kulku. Lisäksi määritellään palvelusopimuksen sisältö ja sopimustaso. Seurantajärjestelmä tuottaa tietoa väestön palvelutarpeen määrittämiseen sekä toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden mittaamiseen.