Sopimukset

Laaditaan sosiaali- ja terveyspiirin perussopimus, tarvittavat hallinto- ja johtosäännöt sekä palvelusopimukset kuntien kanssa (hallinnolliset sopimukset). Lisäksi kartoitetaan ja yhtenäistetään kuntien sekä ulkopuolisten tavaran- ja palveluntuottajien väliset sopimukset (kaupalliset sopimukset).