Rahoitusmalli

Sosiaali- ja terveyspiirin rahoituksen perusteena on meno-osuusmalli, joka rakentuu seuraavasti:1) Pohjana edellisen vuoden todelliset nettomenot.


2) Kunkin kunnan % -maksuosuus määritellään kolmen edellisen vuoden keskimääräisten nettomenojen perusteella.


3) Kolmen edellisen vuoden nettomenojen seuranta tehdään jatkumona eli kunkin kunnan % -maksuosuus määritellään vuosittain kolmen edellisen vuoden menojen perusteella.


4) Kuntien sekä sosiaali- ja terveyspiirin välisissä vuosittain käytävissä neuvotteluissa sovitaan kustannusten ohella palvelutasosta.


5) Kustannustaso sovitaan suunnittelukaudeksi kerrallaan.


6) Sosiaali- ja terveyspiirillä ei ole mahdollisuutta jälkilaskuttaa kuntia.