Henkilöstöasiat

Henkilöstön aseman määrittelemiseksi hankkeessa ratkaistaan mm. seuraavat tehtävät:


- palkkauksen harmonisointi
- henkilöstön sijoittuminen
- organisaation avainpaikkojen henkilövalinnat
- virat / työsopimussuhteet
- henkilöstöstrategia