Hankkeen eteneminen

Hankkeen alkuvaiheessa määritellään sosiaali- ja terveyspiirin rahoitus- ja hallintomalli sekä keskeiset toimintaan liittyvät rakenteet. Kunnat päättävät tältä pohjalta, mitkä palvelut siirretään sosiaali- ja terveyspiirille.