Tapahtumia:

Hankkeessa on keväällä 2016 pidetty 4 työpajaa:
Työpajojen teemat
Muistio 19.2.2016
Muistio 25.2.2016
Muistio 3.3.2016
Muistio 11.4.2016
Muistio 15.4.2016

Kokemusasiantuntijoiden työpajan keskusteluissa nousi esille syitä sekä palveluiden käyttöön että siihen, miten palvelun käyttöä voisi vähentää.
Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä palveluiden käytöstä

Hankkeessa on paljon tukea tarvitsevien/paljon palveluita käyttävien tunnistamiseen kehitteillä herätelista. Herätelistaan on koottu teemoja, joiden perusteella asiakkaan voisi tunnistaa paljon tukea tarvitsevaksi/palveluita käyttäväksi. Ajatuksena on kokeilla herätelistan käyttöä tunnistamisen apuna peruspalveluissa kuten esimerkiksi terveyskeskuksissa.
Herätelista

Pilotoinnin tiimoilta (yhteinen hoito- ja palvelu- ja kuntoutusuunnitelma ja verkostoyhteyshenkilön nimeäminen) alueen kunnissa on käyty seuraavasti ja käynnit jatkuvat elokuusta alkaen:
Kemi 2.6.2016
Keminmaa 8.6.2016
Simo 16.6.2016
Tervola 13.6.2016
Ylitornio 3.6.2016
Tornio Elokuussa 2016
Psyk. esh oh-kokous 26.5.2016

Piloitoinnin osalta tapaamiset jatkuvat syksyllä kunnissa. Pilotointiin osallistuvien yhteinen alueellinen tapaaminen on suunniteltu pidettäväksi 8.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________

Aloitusseminaarin jatkona on pidetty 14.4.2016 Sosiaalialan 6. ajankohtaisfoorumi Mitä sosiaalinen maksaa? Talousnäkökulmaa sosiaalipalveluista – kannattaako sosiaaliseen investoiminen?

Seminaarin materiaali löytyy tästä.
Linkistä löytyvät myös foorumissa esitetyt luennot.

Länsi-Pohjan osakokonaisuudessa aloitetaan alueellisen palvelumalliin kuuluvien osien käytäntöön pilotointi mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalveluissa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa. Näitä osia ovat

- verkostoyhteyshenkilö
- yhteinen hoito- palvelu- ja kuntoutussuunnitelma
- sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen työpari- verkostotyö
- herätteet paljon palveluita käyttävien varhaiseen tunnistamiseen

Alueellisen palvelumallin pilotointi toteutetaan keväästä 2016 – kevääseen 2017.

_______________________________________________________________________________________________________________

  • Nordic Healthcare Group:n tekemä asiakasvirta-analyysi ”Länsi-Pohjan paljon palveluita tarvitsevien palvelukäyttö” loppuraportti on julkistettu 28.10.2015. Loppuraportin tuloksia esitellään alueen kunnissa ja yhteistyökumppaneille.
    Loppuraportti

  • Hankkeen aloitusseminaari pidetty 23.11.2015 yhdessä Sosiaalialan 5. ajankohtaisfoorumin kanssa, seminaarin materiaali löytyy tästä linkistä.

Raporttia on käyty esittelemässä alueen kunnissa seuraavasti:

Keminmaa hyvinvointilautakunta 17.11.2015
Kemi sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2015
Tornio sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015
Tervola sosiaali- ja terveyslautakunta 03.02.2016
Ylitornio perusturvalautakunta 11.02.2016

Lisäksi raporttia on esitelty:

Tornion hyvinvointipalvelun henkilöstö 27.11.2015

Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali-
ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien
seminaari Pohtimolampi 12.11.2015

Aloitusseminaari Sosiaalialan
5. ajankohtaisfoorumi 23.11.2015

Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus henkilöstön työkokous 16.12.2015

SenioriKaste-hankkeen perusturvajohtajien,
vanhustyön vastaavien ja esimiesten
työkokous 12.1.2016

ESH Operatiivisen tulosalueen johtoryhmä 26.1.2016

Linkkejä:

Innokylä
Terveydenhuoltolaki
Sosiaalihuoltolaki