Hallinnollinen loppuraportti

Monialaisen yhteistyön ABC työntekijöille

OmaInfo-lomake asiakkaille

Uutiskirje (Tammikuu 2017)

Paljon tukea tarvitsevat (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) 

Hankekuvaus

Paljon tukea tarvitsevat-hankkeen väliraportti (31.10.2016)

Hankkeen tilannekatsaus ohjausryhmälle 28.4.2017

Tästä linkistä löytyvät myös hankkeen toiminnallisten osakokonaisuuksien, yhteistyökokousten, hankkeen ohjausryhmän kokousten ja hankkeen työntekijöiden kokousten muistiot.

Osana kehitettävää alueellista palvelumallia Länsi-Pohjan osakokonaisuudessa on kuntien pilottityöntekijöiden ja -asiakkaiden kanssa työstetty herätteitä ja yhteistä asiakassuunnitelmaa. Herätteitä ovat testanneet myös kuntien terveyskeskusten työntekijät. Tämän hetkinen luonnos herätelistasta löytyy tästä.

Osana alueellista palvelumallia on mahdollisuus sähköiseen yhteydenottoon tuen tarpeen arvioimiseksi, tätä kehitettään yhdessä Virtu.fi hankkeen ammattilaispalveluiden kanssa. Yhteydenottolomakkeella voit ammattilaisena ilmoittaa eri ikäisten henkilöiden ilmeisestä avun ja tuen tarpeesta sosiaalihuoltoon. Yhteydenotolla tuetaan henkilöä vaikeassa elämäntilanteessa silloin, kun ohjaus ja neuvonta eivät ole riittäviä keinoja turvaamaan henkilön pääsyä tuen tarpeen arviointiin.

Yhteydenotto tehdään kunnan sosiaalihuoltoon pääsääntöisesti henkilön suostumuksella sähköisellä lomakkeella tietoturvallisesti kellonajasta ja päivästä riippumatta. Ilman suostumusta yhteydenotto tehdään vain sosiaalihuoltolaissa säädetyissä tilanteissa. Yhteydenotot otetaan sosiaalihuollossa käsittelyyn virka-aikana. Ammattilaisten yhteydenottovelvollisuus sosiaalihuoltoon henkilön tuen tarpeen arvioimiseksi perustuu sosiaalihuoltolakiin.

Hankkeen osakokonaisuudessa on kerätty pilottiasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä. Tässä kokemusasiantuntijan näkemyksiä aiheesta: video.