Koulutus

Koulutusta järjestetään sekä ERVA-yhteistyönä että oman sairaanhoitopiirin tuottamana alueellisena ja sisäisenä koulutuksena. ERVA-yhteistyökoulutus ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellinen koulutus ovat kaikkien viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin eri yksiköissä työskentelevien käytettävissä.

Sisäiset koulutuksemme on ensisijaisesti tarkoitettu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevalle henkilöstölle. Kuitenkin muissakin organisaatioissa työskentelevien on mahdollista osallistua erityistapauksissa kuntayhtymän sisäisiin koulutuksiin sopimalla siitä erikseen järjestävien yksiköiden kanssa.