Seudullinen yhteistyö

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelut tekevät yhteistyötä seuraavien yhteistyötahojen kanssa: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, TornioYlitornio, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

HALKO-projekti  on Kemi-Tornion seudulla toteutettu hankintarenkaiden ja logistiikan kehittämisohjelma. HALKO-hankkeen keskeisimpinä tavoitteena on ollut analysoida suomalaisten julkisten alan hankinta- ja logistiikkaverkostojen toimintaa sekä kehittää seudullinen hankintastrategia ja uusi toimintamalli hankintarenkaalle.