AVOIMET TARJOUSPYYNNÖT

Tällä sivulla julkaistaan pääsääntöisesti kaikki Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalveluiden toimesta kilpailutettavat hankinnat. Lisäksi hankinnoista ilmoitetaan HILMA-ilmoituspalvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinnoissa sovelletaan:

Jyse 2014 tavarat

Jyse 2014 palvelut

Tarjoajan tulisi seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyynnön yhteyteen saatetaan liittää lisätietoja hankkeesta. Lisätietoja voi syntyä hankintayksikön aloitteesta tai muuttuuneesta tilanteesta sekä tarjoajan esittämistä lisätietopyynnöistä.

Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida.

Huomioi tarjouksen jättöaika ja oikea lähetysosoite. 

 

***************************************************

OLEMME SIIRTYNEET KÄYTTÄMÄÄN SÄHKÖISTÄ KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄÄ.

KAIKKI HANKINTA-ASIAKIRJAT LÖYTYVÄT OSOITTEESTA: https://tarjouspalvelu.fi/lpshp

****************************************************

TP 15/2019 RUISKUPUMPPUTORNIT, PUITESOPIMUS

Tarjouspyyntö julkaistu 11.9.2019

Lisätietokysymykset jätettävä viimeistään 20.9.2019 klo 9.00

Vastaukset julkaistaan viimeistään viikolla 40.

Tarjousten vastaanottamisen määräaika 11.10.2019 klo 9.00

****************************************************

TP 18/2019 LÄÄKINNÄLLISET TUKISUKAT JA -HIHAT, PAINELUOKAT I JA II AJALLE 1.1.2020 - 31.12.2021

Tarjouspyyntö julkaistu 25.9.2019

Lisätietokysymykset jätettävä viimeistään 10.10.2019 klo 9.00

Vastaukset julkaistaan viimeistään viikolla 43.

Tarjousten vastaanottamisen määräaika 7.11.2019 klo 9.00

****************************************************