Sosiaali- ja terveyspalveluja valmistelevaa ryhmää veti johtajaylilääkäri Paavo Uusimaa sairaanhoitopiiristä ja koordinaattorina toimi sairaanhoitopalvelujen osastonhoitaja Hilkka Timonen (Kemin kaupunki). Ryhmää avustivat ylilääkäri Pertti Sakaranaho ja erikoissuunnittelija Teija Horsma sairaanhoitopiirin PTH-yksiköstä.

Ydinryhmään kuuluivat lisäksi seuraavat henkilöt:
Tapio Åman, ylilääkäri, LPKS
Outi Nyberg, ylilääkäri, tulosaluejohtaja, LPKS
Päivi Väre, ylilääkäri, LPKS
Markku Alalahti, ensihoitopäällikkö, LPKS
Sirkka Tuunainen, ylihoitaja, LPKS
Tuula Sundman-Rautio, vastaava sosiaalityöntekijä, LPKS
Sari Auvinen, sairaanhoitaja (Tehy pääluottamusmies), LPKS
Mari Kärkkäinen, ylilääkäri, Kemi
Outi Kääriäinen, sosiaali- ja terveystoimen johtaja, Kemi
Eija Pietikäinen, avoterveydenhuollon apulaisosastonhoitaja, Keminmaa
Anna Miettunen, palveluesimies, Simo
Sakari Malin, johtava lääkäri, Tornio
Jarmo Lahti, hammaslääkäri (JUKO/pääluottamusmies)Ritva Koskinen, sosiaalityöntekijä, Tornio
Kari Askonen, johtava lääkäri, Ylitornio

Lisäksi työtä tehdään viidessä alatyöryhmässä, jotka ovat akuuttihoidon, vastaanottojen, sairaanhoidon ja sairaanhoidon tukipalvelujen kaksi ryhmää.