Toimialueet valmisteltiin työryhmissä

Länsi-Pohjan sote-tuottajan valmistelu tehdään viiden toimialueen mallin mukaisesti. Toimialueet ovat: Perhe-ja sosiaalipalvelut, Ikäihmisten palvelut, Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Kuntoutus ja Strategiset tukipalvelut. Henkilöstö, suun terveydenhuolto ja työterveyspalvelut sisältyvät strategisiin tukipalveluihin. Läpileikkaavina asioina ovat ennaltaehkäisy sekä ohjaus- ja neuvonta.

Länsi-Pohjan sote-projektin johtoryhmä valitsi kunkin toimialueyhmän vetäjät ja koordinaattorin sekä niiden jäsenet tehtäviin ilmoittautuneiden joukosta. Työnsä apuna ryhmät perustivat tarpeen mukaan alaryhmiä ja kuulivat työn kuluessa eri asiantuntijoita. Toimialuetyöryhmien työ päättyi 31.3.2017.

Valmisteluryhmien keskeiset tehtävät olivat:

 •  Asiakasprosessien valmistelu, lähtökohtana alueellinen palvelutarve
  - digitalisaation hyödyntäminen
  – asiakkaan osallistaminen
  – laadunhallinta osana prosessin rakentamista
 • Palveluohjauksen ja –neuvonnan mallin valmistelu
 • Palvelulinjojen ja vastuualueiden muodostaminen
 • Alaistensa palvelulinjatyöryhmien työn ohjaaminen
 • Muodostettavien vastuuyksiköiden, vastuualueiden ja palvelualueiden osaamis- ja henkilöresurssitarpeen määrittely
 • Tarvittavien toimitilojen määrittely
 • Rajapinnat muihin toimialuesiin
 • Budjetoinnin valmistelu
 • Asioiden valmistelu projektin työvaliokunnalle.

Valmisteluryhmien jäsenet (tilanne marraskuu 2016)