Projektin tarkotus on toteuttaa Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokoaminen yhteiseen tuotanto-organisaatioon, jonka toiminta käynnistyy viimeistään 1.1.2018.

Länsi-Pohjan soten tavoitteena on turvata kuntalaisille tasavertaiset, kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset sekä integroidut sote-palvelut alueella, turvat sote-osaaminen alueen palveluissa sekä ylläpitää ja kehittää alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Projektia hallinnoi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Hallinnoija vastaa mm. hankeraporttien laadinnasta ja hankkeen taloudesta sekä yhdistää ja kokoaa tarvittavat asiakirjat. Käytännön hallinnoinnista vastaa sairaanhoitopiirin PTH-yksikkö. Projektijohtajana työskentelee Seija Parviainen.

Toimialuetyöryhmien vetäjät ja koordinaattorit kutsuttiin alueen toimijoista, ja he työskentelivät projektissa osa-aikaisina. Toimialuetyöryhmät työskentelivät 31.3.2017 saakka, samoin kuin projektin osa-aikainen tiedottaja. Toimialueryhmien työstä tarkemmin Valmisteluryhmät-osiosta.

Projektin kustannuksista 2/3 vastaavat alueen kunnat ja 1/3 sairaanhoitopiiri.

Projektin organisaatio:

Länsi-Pohjan sote-projektin organisaatiokaavio